Για την εγγραφή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης, παρέχεται, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη χρήση ειδικών κωδικών διαπιστευτηρίων, προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, μέσω της Υπηρεσίας αυθεντικοποίησης Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA).