Επικοινωνία

To Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών είναι πλέον πλήρως ψηφιακοποιημένο, δίνοντας τη δυνατότητα στις Γραμματείες των ελληνικών ΑΕΙ και του ΔΟΑΤΑΠ, και στους διδάκτορες, να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης με εύκολο και άμεσο τρόπο, καθοδηγώντας τους στα διαδοχικά βήματα.

Παράλληλα, το Σύστημα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του νέου Νόμου που αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ όσον αφορά τη δήλωση-επιβεβαίωση των επιστημονικών πεδίων μιας διατριβής.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ δέχεται τα αιτήματά σας, τα ομαδοποιεί και εργάζεται σε τεχνικό επίπεδο για να διεκπεραιώνονται το συντομότερο δυνατό. Η οποιαδήποτε επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της παρακάτω φόρμας ή του email: phdms@ekt.gr.