Τι είναι τα επιστημονικά πεδία και τι πρέπει να γνωρίζω πριν την συμπλήρωσή τους;

Τα επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΕΑΔΔ, όπως περιλαμβάνονται στην εκάστοτε προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), αποτελούν κριτήριο – μεταξύ άλλων – για ορισμένες διαδικασίες αυτού, βάσει του Νόμου 4765/2021 ΦΕΚ Α’ 06/15.01.2021.

Το σχήμα ταξινόμησης των επιστημονικών πεδίων αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα:

  • Γενικά επιστημονικά πεδία (1ο επίπεδο)
  • Ειδικά επιστημονικά πεδία (2ο επίπεδο)
  • Εξειδικεύσεις επιστημονικών πεδίων (3ο επίπεδο)

Για τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ (Ν. 4765 ΦΕΚ Α’ 6/15.1.2021) λαμβάνεται υπόψη μόνο το 1ο και το 2ο επίπεδο των επιστημονικών πεδίων, σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΕΑΔΔ.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω και να δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης, πατήστε εδώ.