Τι πρέπει να κάνω εάν ξεχάσω/ χάσω τον κωδικό πρόσβασής μου για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ);

Εάν ξεχάσετε/χάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για τον λογαριασμό – χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ, επικοινωνείτε αποκλειστικά με την Γραμματεία που εκκίνησε τη διαδικασία για να σας καθοδηγήσουν.