Τι είναι οι άδειες Creative Commons;

Οι άδειες Creative Commons, είναι σύγχρονες άδειες μη αποκλειστικής ιδιοκτησίας, που επιτρέπουν στους δημιουργούς να οριοθετούν με ευέλικτο τρόπο τους όρους χρήσης των έργων τους. Χρησιμοποιώντας τις άδειες, ο/η δημιουργός δεν παραιτείται από όλα τα δικαιώματά του/της επί του έργου του/της. Οι άδειες Creative Commons αφορούν μόνο σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και επιτρέπουν στον/στη συγγραφέα να ελέγχει πώς χρησιμοποιείται το έργο του από τρίτους. Το Creative Commons στοχεύει στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να εκφράσουν αυτήν ακριβώς την προτίμησή τους να μοιράζονται, προσφέροντας δωρεάν ένα σύνολο από άδειες χρήσης.

Οι άδειες Creative Commons απευθύνονται στους πιθανούς αναγνώστες της εργασίας σας. Σε αυτούς δίνετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την εργασία σας, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η συγκεκριμένη άδεια που χρησιμοποιήσατε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των αδειών Creative Commons, αλλά και αναλυτική περιγραφή των αδειών, θα βρείτε στο https://creativecommons.org/licenses/?lang=el.