Ποιος έχει το Copyright της διδακτορικής διατριβής;

Για όλες τις διδακτορικές διατριβές, το Copyright ανήκει στους συγγραφείς των εργασιών, δηλαδή στους ίδιους τους διδάκτορες. Αυτοί, με αποκλειστική ευθύνη τους, ορίζουν και τους όρους διάθεσης της εργασίας τους, επιλέγοντας μια άδεια Creative Commons. Ο/Η διδάκτορας υποχρεούται με αποκλειστική του/της ευθύνη να έχει ενσωματώσει την άδεια στο σώμα της διατριβής (σε εμφανές σημείο στην πρώτη σελίδα), καθώς και σε κάθε συνοδευτικό αρχείο (αν υπάρχει).