Εκτός από το κύριο σώμα της διδακτορικής διατριβής, μπορώ να καταθέσω και τα συνοδευτικά αρχεία της τα οποία αποτελούν παραρτήματα/ υποστηρικτικό υλικό της;

Ναι, μπορείτε να καταθέσετε συνοδευτικά αρχεία της διδακτορικής σας διατριβής – με αποκλειστική σας ευθύνη – τα οποία κατατίθενται με την ίδια άδεια με την οποία διατίθεται η ίδια η διατριβή, η οποία ισχύει μετά την ημερομηνία αποδέσμευσης και βρίσκεται ενσωματωμένη στο σώμα της (σε εμφανές σημείο στην πρώτη σελίδα), καθώς και σε κάθε συνοδευτικό αρχείο.

Το ΕΚΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την οριζόμενη άδεια, ούτε δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις ή αλλαγές αυτής.