Στο κύριο σώμα της διδακτορικής διατριβής έχω προσωπικά μου δεδομένα (π.χ. βιογραφικό). Θα προβάλλονται κανονικά στο ψηφιακό αρχείο της διατριβής μου;

Εφόσον στην κατατεθειμένη διδακτορική διατριβή συμπεριλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα, δηλώνεται υπεύθυνα ότι αποτελούν τμήμα του ψηφιακού αρχείου και διατίθενται μαζί με αυτό.