Πώς ορίζονται τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτορικής διατριβής μου;

Η κατάθεση μιας διδακτορικής διατριβής γίνεται αποκλειστικά από τον/την κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων επ’ αυτής, δηλαδή τον/τη διδάκτορα. Αναφορικά με την προσδιοριζόμενη από τον/την διδάκτορα άδεια διάθεσης της διδακτορικής διατριβής (ή τις άδειες για τα συνοδευτικά αρχεία, αν υπάρχουν), αυτή θα πρέπει να είναι -με αποκλειστική του/της ευθύνη- ενσωματωμένη στο σώμα της διατριβής (σε εμφανές σημείο στην πρώτη σελίδα), καθώς και σε κάθε συνοδευτικό αρχείο.

Το ΕΚΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιλογή της άδειας, ούτε δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις ή αλλαγές αυτής.