Τι είναι η ημερομηνία αποδέσμευσης;

Η ημερομηνία αποδέσμευσης είναι η ημερομηνία κατά την οποία η διατριβή δύναται να γίνει διαθέσιμη στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την άδεια χρήσης που έχει οριστεί από τον/την διδάκτορα και είναι ενσωματωμένη στο κείμενο της διατριβής και αναπόσπαστο τμήμα της. Το μέγιστο διάστημα που μπορεί να είναι δεσμευμένη μια διδακτορική διατριβή είναι 24 μήνες, σύμφωνα με την Πολιτική και τις αρχές συγκρότησης και διάθεσης του περιεχομένου του ΕΑΔΔ.