Διαπίστωσα σφάλμα σε κάποιο/α πεδίο/α αφού πάτησα «Αποστολή στον/στη διδάκτορα». Τι μπορώ να κάνω;

Εάν διαπιστώσετε σφάλμα σε κάποιο πεδίο αφού πατήσετε «Αποστολή στον/στην διδάκτορα» πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ίδιο το διδάκτορα ώστε να σας στείλει την εγγραφή πίσω για διορθώσεις προτού υποβάλλει οριστικά τη διατριβή του στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ.