Τι πρέπει να κάνω εάν ξεχάσω/ χάσω τον κωδικό πρόσβασής μου για την είσοδο στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ);

Εάν ξεχάσετε/χάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ, πατήστε «ξέχασα τον κωδικό πρόσβασής μου» και αυτόματα, λαμβάνετε ένα email στην καταχωρισμένη διεύθυνσή σας με οδηγίες σχετικά με τον ορισμό νέου κωδικού πρόσβασης.