Όσο παραμένει δεσμευμένη η διδακτορική διατριβή μου, εμφανίζεται κάτι σχετικό στο Σύστημα Διάθεσης του ΕΑΔΔ;

Στις περιπτώσεις περιορισμού (δέσμευσης-εμπάργκο) της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διδακτορικής διατριβής, στο Σύστημα Διάθεσης του ΕΑΔΔ εμφανίζονται μόνο τα μεταδεδομένα της, τα οποία δεν υπόκειται σε περιοριστικούς όρους και είναι αναζητήσιμα από τους χρήστες του διαδικτύου.